Category: Nyheter


Skjema for fagforeningstilhørighet

Dersom du er nyansatt på UiB, eller nylig har meldt deg inn i en av Akademiker foreningene så er det viktig at dette registreres hos arbeidsgiver. Dette for at arbeidsgiver skal kunne utføre korrekte beregninger i forbindelse med lønn og lønnsoppgjør.

Skjemaet finner du her: Skjema for UiB Akademikerne nytilsatte

1: Skriv ut skjemaet

2: Fyll ut og signer skjemaet

3: Lever skjemaet til administrasjonssjef eller tilsvarende

alternativt kan skjemaet leveres via din fagforening på UiB som så sørger for at det kommer til riktig sted.

PS. De aller fleste som er ansatt før 1.mai 2019 og er Akademikermedlemmer er allerede korrekt registrert som endel av arbeidet med lønnsoppgjøret høsten 2019.

Ved spørsmål rundt dette så ta gjerne kontakt med oss i Akademiker styret

Resultat mellomoppgjøret 2019

Hei,

Da er mellomoppgjøret for 2019 fullført, og protokoller signert. Som nevnt underveis har det ikke vært individuelle forhandlinger i 2019, men en modell basert på å fordele tilgjengelig pott på alle.

Resultatet er som følger:

Det er den enkelte leders plikt å informere om resultatet.  Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig.

Det er vel så viktig å informere både de som har fått og de som ikke har fått. I år har det ikke vært individuelle forhandlinger, og resultatet baserer seg på det partene er blitt enige om (se under).

Akademikerne (Resultatet skal iverksettes fra 1. mai 2019)

Partene er blitt enige om følgende:

• Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.

• Oppgjøret omfatter ikke ansatte som har fått nye ansettelsesforhold etter virkningsdato for forhandlingene, eller som får ny lønnsvurdering etter HTA pkt. 2.5.3 med virkningsdato etter forhandlingene.

• Postdoktorer som har en lønn under kroner  531 900 ( lønnstrinn 60) løftes opp til kroner 531 900

• Nyansatte siste år gis et prosentvist tillegg på 1,55 %

• Øvrige ansatte gis et generelt prosentvist tillegg – det ble rom for 2,483 %

Målet er å få effektuert resultatet av lønnsforhandlingene slik at de kommer med på lønnsutbetalingene i november 2019.

Fremdrift mellomoppgjøret 2019

Hei,
Partene har nå blitt enige om at Akademikerne kan informere om status for lønnsforhandlingene ved UiB.
I år har alle Akademikerorganisasjonene vært samstemte på å bruke hele potten til generelle tillegg for å sikre lønnsutvikling for alle sine medlemmer. Dette har vi fått gehør for hos arbeidsgiver.
De fleste medlemmer ved UiB vil dermed få hele potten utdelt som et generelt tillegg med virkningsdato 1.mai. Det blir altså ingen individuelle forhandlinger under dette mellomoppgjøret.

(mer…)

Norges hurtigst voksende hovedorganisasjon

En av de beste måtene å måle organisasjoners relevans på, er å se på medlemsutviklingen. Akademikerne kan glede seg over at den sterke medlemsveksten siden etableringen i 1997, har fortsatt med økende styrke i perioden.

(mer…)

← Previous page