Lønnsoppgjøret 2022 – En statusoppdatering

Som noen kanskje har fått med seg så ble det brudd i den sentrale delen av lønnsoppgjøret fredag 29.april. Det sentrale lønnsoppgjøret er nå i en meglingsfase som startet 2.mai og fristen for å komme til enighet er kl. 24 natt til 24.mai. Dette betyr at vi ikke har noe resultat å vise til på nåværende tidspunkt.

Hvordan vi gjennomfører de lokale forhandlingene i år på UiB er ennå ikke klart, men vi vil sende ut informasjon så snart vi vet mer hvordan det blir.

Planen er videre er å blant annet å arrangere et digitalt medlemsmøte for alle Akademikermedlemmene hvor vi går igjennom resultatet når det foreligger, mer informasjon og innkalling til dette kommer i løpet av måneden.

Det du kan gjøre allerede nå er å snakke med din nærmeste leder om ditt lønnsnivå. Har det vært endringer i arbeidsoppgaver eller ansvar siste året, betydelig økt arbeidsmengde eller kanskje har du gjennomført kurs og utdanninger som kan være gode argumenter for å diskutere lønnsnivået ditt.

Dersom du ønsker noen tips og råd til hvordan du kan snakke lønn med din leder ta gjerne kontakt.