Lønnsoppgjøret 2020 – De sentrale forhandlingene er i havn

I 15.oktober ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret.

Vi har nå en ny hovedtariffavtale med følgende virkningsperiode: 16. september 2020 – 30. april 2022.

Her kommer en rask oppsummering av den delen av resultatet som er relatert til økonomi.

  • 0.45% prosent av lønnsmassen (virkningsdato 1.oktober) er satt av til lokale forhandlinger.
  • Nye ansatte med høyere akademisk utdannelse får en startlønn på minimum: 458.900.
  • Nye ansatte stipendiater får en startlønn på minimum:  482.200.

Hvordan vi blir å gjennomføre de lokale forhandlingene på UiB er ikke klart ennå, men Akademikerne skal møte arbeidsgiver i neste uke og vi vil informere mer så snart vi vet mer hvordan det blir i år.

De lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 30.november 2020.

https://akademikerne.no/2020/enighet-om-moderat-oppgjor-i-statlig-sektor