Lønnsoppgjøret 2020 – De lokale forhandlingene er i havn

Lønnsoppgjøret ved UiB er nå gjennomført. Det har i år ikke vært individuelle forhandlinger, og resultatet baserer seg på det partene er blitt enige om.

Lønnsoppgjøret for medlemmer av Akademikerne

Akademikernes pott er i sin helhet forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra

  1. oktober 2020.

Partene er blitt enige om følgende:

  • Ansatte gis et generelt prosentvist tillegg på 0,4847 %.
  • Ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2020 med unntak av de som skal over i pensjon, er ikke omfattet av oppgjøret.