Category: Nyheter


Lønnsoppgjøret 2023 – De lokale forhandlingene er i havn

Da er årets lønnsoppgjør i havn og arbeidsgiver vil informere om resultatet iløpet av kort tid. Om du ikke har hørt noe fra din leder / administrasjon innen en ukes tid er det lov å etterspør resultatene.

Utbetaling er ventet på lønnsutbetalingen i desember. Det nye lønnstillegget blir da etterbetalt tilbake til 1.mai som er virkningsdatoen for årets lønnsoppgjør.

(mer…)

Lokale lønnsforhandinger 2023 – En statusoppdatering

For en tid tilbake ble deler av resultatet fra lønnsoppgjøret gjort kjent: Et tillegg på 5.3% på lønnen fra 1.mai for de som er endel av lønnsoppgjøret.

Det gjenstår fortsatt en mindre pott til fordeling i individuelle forhandlinger.

(mer…)

Lønnsoppgjøret 2022 – Sentrale forhandlinger i havn

Akademikerne ble 24. mai enig med staten om årets hovedtariffoppgjør, nær 17 timer etter at meklingsfristen gikk ut. Den nye hovedtariffavtalen er felles med Unio og strekker seg til 30. april 2024.

Avtalen innebærer en økonomisk ramme på 3,84 prosent. Dette innebærer at 2,46 prosent fordeles i sin helhet til virksomhetene og blir gjenstand for lokale, kollektive forhandlinger med virkning fra 1. mai i år.

Les mer om resultatet hos Akademikerne sentralt: https://akademikerne.no/2022/akademikerne-og-unios-avtale-storst-i-staten

Akademikerne v/UiB planlegger medlemsmøte den 16.juni, fra 14-15 hvor vi går litt mer detaljert igjennom resultatet, forhandlingene videre på UiB og eventuelle spørsmål. Egen innkalling kommer på e-post.

Mvh.
Akademikerne v/UiB

Lønnsoppgjøret 2022 – En statusoppdatering

Som noen kanskje har fått med seg så ble det brudd i den sentrale delen av lønnsoppgjøret fredag 29.april. Det sentrale lønnsoppgjøret er nå i en meglingsfase som startet 2.mai og fristen for å komme til enighet er kl. 24 natt til 24.mai. Dette betyr at vi ikke har noe resultat å vise til på nåværende tidspunkt.

Hvordan vi gjennomfører de lokale forhandlingene i år på UiB er ennå ikke klart, men vi vil sende ut informasjon så snart vi vet mer hvordan det blir.

Planen er videre er å blant annet å arrangere et digitalt medlemsmøte for alle Akademikermedlemmene hvor vi går igjennom resultatet når det foreligger, mer informasjon og innkalling til dette kommer i løpet av måneden.

Det du kan gjøre allerede nå er å snakke med din nærmeste leder om ditt lønnsnivå. Har det vært endringer i arbeidsoppgaver eller ansvar siste året, betydelig økt arbeidsmengde eller kanskje har du gjennomført kurs og utdanninger som kan være gode argumenter for å diskutere lønnsnivået ditt.

Dersom du ønsker noen tips og råd til hvordan du kan snakke lønn med din leder ta gjerne kontakt.

Lønnsoppgjøret 2021 – De sentrale forhandlingene er i havn

Akademikerne kom med Riksmeklerens hjelp fram til en løsning i årets mellomoppgjør i staten 17 timer på overtid i årets mekling.

Resultatet innebærer at det avsettes 3,35 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai.

Hvordan vi blir å gjennomføre de lokale forhandlingene på UiB er ikke klart ennå, men vi vil informere mer så snart vi vet mer hvordan det blir i år.

De lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 31.oktober 2021.

https://akademikerne.no/2021/akademikerne-aksepterer-meklingsresultatet-i-staten

Lønnsoppgjøret 2020 – De lokale forhandlingene er i havn

Lønnsoppgjøret ved UiB er nå gjennomført. Det har i år ikke vært individuelle forhandlinger, og resultatet baserer seg på det partene er blitt enige om.

Lønnsoppgjøret for medlemmer av Akademikerne

Akademikernes pott er i sin helhet forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra

  1. oktober 2020.

Partene er blitt enige om følgende:

  • Ansatte gis et generelt prosentvist tillegg på 0,4847 %.
  • Ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2020 med unntak av de som skal over i pensjon, er ikke omfattet av oppgjøret.

Lønnsoppgjøret 2020 – De sentrale forhandlingene er i havn

I 15.oktober ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret.

Vi har nå en ny hovedtariffavtale med følgende virkningsperiode: 16. september 2020 – 30. april 2022.

Her kommer en rask oppsummering av den delen av resultatet som er relatert til økonomi.

  • 0.45% prosent av lønnsmassen (virkningsdato 1.oktober) er satt av til lokale forhandlinger.
  • Nye ansatte med høyere akademisk utdannelse får en startlønn på minimum: 458.900.
  • Nye ansatte stipendiater får en startlønn på minimum:  482.200.

Hvordan vi blir å gjennomføre de lokale forhandlingene på UiB er ikke klart ennå, men Akademikerne skal møte arbeidsgiver i neste uke og vi vil informere mer så snart vi vet mer hvordan det blir i år.

De lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 30.november 2020.

https://akademikerne.no/2020/enighet-om-moderat-oppgjor-i-statlig-sektor

Robert Rastad blir ny universitetsdirektør ved UiB

Torsdag 17.september 2020 ble Robert Rastad ansatt som ny universitetsdirektør. Vi ser frem til et godt og konstrukivt samarbeid med den nye universitetsdirektøren fremover.

Les også mer om saken her: https://www.uib.no/aktuelt/138578/robert-rastad-blir-ny-universitetsdirektør

(mer…)

Lønnsoppgjøret 2020 – En kort statusoppdatering

Her kommer en rask oppdatering om det sentrale lønnsoppgjøret i staten 2020:

  • 1.september: Staten og KMD startet forhandlinger 1.september, med frist 15.september
  • 14.september: Det blir brudd i forhandlingene, på begge avtalene
  • 23.september: Mekling starter, med frist 14.oktober

Les mer her: https://akademikerne.no/2020/brudd-i-staten-skuffet-over-liten-forhandlingsvilje

Hjemmekontor – Den nye normalen?

En partssammensatt gruppe jobber nå med å se på temaet: «hjemmekontor – den nye normalen». Gruppen skal jobbe med temaet fremover mot midten av oktober 2020. Arbeidet er i denne omgang begrenset til teknisk-administrativt ansatte.

UiB har tidligere hatt en restriktiv praksis rundt  hjemmearbeidsordninger for teknisk-administrativt ansatte, der slike løsninger unntaksvis har vært brukt i tilretteleggingsøyemed. For den vitenskapelige gruppen har hjemmearbeid i større grad vært praktisert.

Vi benytter anledningen til å se på fordeler og ulemper, samt mulige forslag til ny praksis rundt hjemmearbeidsordninger.

Har dere innspill, spørsmål eller erfaringer rundt hjemmekontor dere vil dele må dere bare ta kontakt så skal vi ta det med inn i arbeidet videre.

Til inspirasjon kan man jo se hvordan de andre institusjonene praktiserer temaet for tiden https://www.forskerforum.no/er-det-greit-med-hjemmekontor-far-du-ekstra-skjerm-og-pult-slik-er-institusjonenes-prakis/

Next page →