Fremdrift mellomoppgjøret 2019

Hei,
Partene har nå blitt enige om at Akademikerne kan informere om status for lønnsforhandlingene ved UiB.
I år har alle Akademikerorganisasjonene vært samstemte på å bruke hele potten til generelle tillegg for å sikre lønnsutvikling for alle sine medlemmer. Dette har vi fått gehør for hos arbeidsgiver.
De fleste medlemmer ved UiB vil dermed få hele potten utdelt som et generelt tillegg med virkningsdato 1.mai. Det blir altså ingen individuelle forhandlinger under dette mellomoppgjøret.

(mer…)

Norges hurtigst voksende hovedorganisasjon

En av de beste måtene å måle organisasjoners relevans på, er å se på medlemsutviklingen. Akademikerne kan glede seg over at den sterke medlemsveksten siden etableringen i 1997, har fortsatt med økende styrke i perioden.

(mer…)