Lønnsoppgjøret 2021 – De sentrale forhandlingene er i havn

Akademikerne kom med Riksmeklerens hjelp fram til en løsning i årets mellomoppgjør i staten 17 timer på overtid i årets mekling.

Resultatet innebærer at det avsettes 3,35 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai.

Hvordan vi blir å gjennomføre de lokale forhandlingene på UiB er ikke klart ennå, men vi vil informere mer så snart vi vet mer hvordan det blir i år.

De lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 31.oktober 2021.

https://akademikerne.no/2021/akademikerne-aksepterer-meklingsresultatet-i-staten