Oppdatert lønnspolitikk og stillingsstruktur

Våren 2020 ble ny lønnspolitikk og stillingstruktur for teknisk-administrative stillinger vedtatt ved UiB.

Det er ikke veldig store endringer i stillingsstrukturen, men vi kan nevne at kvalifikasjonskravene for noen  av ingeniør, konsulent/rådgiver kodene er endret fra tidligere. Det er også kommet til noen nye stillingskoder relatert til arkeologisk feltarbeid.

Endringene i det lønnspolitiske dokumentet går mye på å tilpasse det situasjonen med to hovedavtaler. Det er også gjort endringer for å gjøre dokumentet mer lettleselig, og tilrettelagt som et verktøy for både ledere og ansatte.

Stilingsstruktur ved UiB: https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/831478/download
Lønnspolitikk ved UiB: http://ekstern.filer.uib.no/poa/Lonnspolitikk/L%C3%B8nnspolitisk%20dokument%20for%20UiB_norsk.pdf