Hjemmekontor – Den nye normalen?

En partssammensatt gruppe jobber nå med å se på temaet: «hjemmekontor – den nye normalen». Gruppen skal jobbe med temaet fremover mot midten av oktober 2020. Arbeidet er i denne omgang begrenset til teknisk-administrativt ansatte.

UiB har tidligere hatt en restriktiv praksis rundt  hjemmearbeidsordninger for teknisk-administrativt ansatte, der slike løsninger unntaksvis har vært brukt i tilretteleggingsøyemed. For den vitenskapelige gruppen har hjemmearbeid i større grad vært praktisert.

Vi benytter anledningen til å se på fordeler og ulemper, samt mulige forslag til ny praksis rundt hjemmearbeidsordninger.

Har dere innspill, spørsmål eller erfaringer rundt hjemmekontor dere vil dele må dere bare ta kontakt så skal vi ta det med inn i arbeidet videre.

Til inspirasjon kan man jo se hvordan de andre institusjonene praktiserer temaet for tiden https://www.forskerforum.no/er-det-greit-med-hjemmekontor-far-du-ekstra-skjerm-og-pult-slik-er-institusjonenes-prakis/