Lønnsoppgjøret 2020 – En kort statusoppdatering

– Årets sentrale lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien.

– 3. august: Oppgjøret startet igjen med partene i konkurranseutsatt industri i det såkalte frontfagsoppgjøret. Senere samme dag ble det brudd i forhandlingene.

– 4. august: Partene møttes hos Riksmekleren for å avtale mekling. Frist for mekling var 20. august klokken 24.

Som vi vet endte frontfagsoppgjøret på 1.7 prosent etter mekling på overtid.
Årets sentrale forhandlinger for statsansatte starter 1. september. Fristen for å komme til enighet er 15. september.
Først etter et resultat er klart 15.september vet vi hvordan lønnsoppgjøret blir for oss som jobber på UiB.
Det er for tidlig å si noe om det blir individuelle forhandlinger ved UiB, men vil komme med informasjon som snart vi vet noe konkret etter 15.september.