Robert Rastad blir ny universitetsdirektør ved UiB

Torsdag 17.september 2020 ble Robert Rastad ansatt som ny universitetsdirektør. Vi ser frem til et godt og konstrukivt samarbeid med den nye universitetsdirektøren fremover.

Les også mer om saken her: https://www.uib.no/aktuelt/138578/robert-rastad-blir-ny-universitetsdirektør

Informasjon om ansettelsen ble sendt ut til enheter og foreninger igår:

Robert Rastad blir ny universitetsdirektør ved UiB

Styret ved Universitetet i Bergen har ansatt Robert Rastad som ny universitetsdirektør. Rastad kommer fra stillingen som kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling i Bergen kommune.

  • Det er med stor glede vi tar imot Robert Rastad som ny universitetsdirektør. Med seg bringer han blant annet solid toppledererfaring fra offentlig sektor og som vil komme Universitetet i Bergen til nytte, sier rektor Dag Rune Olsen.

Rastad har siden 2003 jobbet i Bergen kommune, hvor han også har vært informasjonsdirektør. Rastad var tidligere stasjonssjef i Braathens på Flesland og informasjonssjef for Bergen og Omegn Boligbyggelag. Han er universitetsutdannet fra universitetene i Strasbourg og Bergen, og har Master of Management fra BI.

  • Jeg gleder meg til å få muligheten til å jobbe med dyktige ansatte og studenter på UiB. Jeg kan knapt tenke meg noe mer spennende jobb enn å få fortsette og utvikle universitetets unike rolle som kraftfull motor i samfunnsutviklingen sammen med UiBs forskere og samarbeidspartnere, sier Rastad.
  • Jeg er veldig imponert over måten UiB har utviklet seg de siste årene, blant annet gjennom sin deltakelse i kraftfulle klynger og dyktige  forskningsmiljøer. Universitetet i Bergen har en unik posisjon som breddeuniversitet, i en by og en region med sterke fagmiljøer, sterke forskningsinstitusjoner, fremoverlent internasjonalt næringsliv og innovative offentlige institusjoner.

Rastad overtar etter Kjell Bernstrøm, som etter å ha vært i stillingen siden 2014, går av som universitetsdirektør ved nyttår.

  • Rundt seg vil Rastad ha et solid og høyst kompetent lederteam som samlet sikrer universitetet god ledelse i årene fremover. Assisterende universitetsdirektør Tore Tungoddens kompetanse og sentrale rolle i denne ledergruppe har vært viktig og vil fortsatt være det under ny universitetsdirektør. Rastad avløser Kjell Bernstrøm som i mer enn 20 år har tjent Universitetet i Bergen på en utmerket måte og i en rekke ulike lederstillinger, de siste årene som universitetsdirektør, sier Olsen.