Lønnsoppgjøret 2022 – Sentrale forhandlinger i havn

Akademikerne ble 24. mai enig med staten om årets hovedtariffoppgjør, nær 17 timer etter at meklingsfristen gikk ut. Den nye hovedtariffavtalen er felles med Unio og strekker seg til 30. april 2024.

Avtalen innebærer en økonomisk ramme på 3,84 prosent. Dette innebærer at 2,46 prosent fordeles i sin helhet til virksomhetene og blir gjenstand for lokale, kollektive forhandlinger med virkning fra 1. mai i år.

Les mer om resultatet hos Akademikerne sentralt: https://akademikerne.no/2022/akademikerne-og-unios-avtale-storst-i-staten

Akademikerne v/UiB planlegger medlemsmøte den 16.juni, fra 14-15 hvor vi går litt mer detaljert igjennom resultatet, forhandlingene videre på UiB og eventuelle spørsmål. Egen innkalling kommer på e-post.

Mvh.
Akademikerne v/UiB