Lønnsoppgjøret 2023 – De lokale forhandlingene er i havn

Da er årets lønnsoppgjør i havn og arbeidsgiver vil informere om resultatet iløpet av kort tid. Om du ikke har hørt noe fra din leder / administrasjon innen en ukes tid er det lov å etterspør resultatene.

Utbetaling er ventet på lønnsutbetalingen i desember. Det nye lønnstillegget blir da etterbetalt tilbake til 1.mai som er virkningsdatoen for årets lønnsoppgjør.

For de som er endel av lønnsoppgjøret ser resultatet slik ut:

  • Ansatte knyttet til AKAD og UNIO får et tillegg på 5,3% på lønnen fra 1. mai

Den resterende delen av potten går til individuelle forhandlinger.

Arbeidsgiver har i år gitt et tilskudd til potten på 3 millioner kroner som er disponert til å utjevne skjevheter for noen stillingskategorier der UiB har definert minste startlønnsnivå.

Det betyr at ansatte som har en årslønn som ligger under minste startlønnsnivå vil få et tillegg som gjør at de enten kommer på minste startlønnsnivå eller tett opp mot minste startlønnsnivå.