Lokale lønnsforhandinger 2023 – En statusoppdatering

For en tid tilbake ble deler av resultatet fra lønnsoppgjøret gjort kjent: Et tillegg på 5.3% på lønnen fra 1.mai for de som er endel av lønnsoppgjøret.

Det gjenstår fortsatt en mindre pott til fordeling i individuelle forhandlinger.

Ansatte på de to tariffavtalene har fått ivaretatt generell lønnsutvikling på følgende måte:

Generell lønnsutvikling:

  • Ansatte som hører til LO og YS har fått 31.000,- på ltr fra og med 1. mai
  • Ansatte knyttet til AKAD og UNIO får et tillegg på 5,3% på lønnen fra 1. mai

Den resterende delen av potten går til individuelle forhandlinger på begge tariffområdene.

Arbeidsgiver har i år gitt et tilskudd til potten på 3 millioner kroner som er disponert til å utjevne skjevheter for noen stillingskategorier der UiB har definert minste startlønnsnivå. Det betyr at ansatte som har en årslønn som ligger under minste startlønnsnivå vil få et tillegg som gjør at de enten kommer på minste startlønnsnivå eller tett opp mot minste startlønnsnivå

Ansatte som har et ansettelsesforhold som utløper i 2023 er ikke omfattet av gruppetillegget på 5,3% (AKAD, UNIO) og får heller ikke individuelle tillegg (gjelder begge avtalene).

Les mer her: https://pahoyden.no/lonnsoppgjor/resultat-av-lokale-lonnsforhandlinger-ved-uib-2023/129116