Evaluering av fleksitidsavtalen i staten

I 2017 ble arbeidet med å fremforhandle en ny fleksitidsavtale startet. Mot slutten av 2017 ble man enige om en prøveordning, og at prøveordningen skulle evalueres etter ett og et halvt år. Evalueringsrapporten er nå klar.

Som kjent har man i prøveperioden hatt kjernetid fra 09.00 til 14.30, med mulighet til å «flekse» mellom 06.00 og 09.00 på morgenen og fra 14.30 til 21.00 på ettermiddagen/kvelden. Man har hatt mulighet til å opparbeide seg plusstimer og mulighet til å avspasere. Plusstimer over 50 timer som ikke er avspasert vil bli strøket uten kompensasjon, minustimer over 10 timer medfører trekk i lønn.

Evalueringsrapporten er nå klar og kan leses i sin helhet på: https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/fleksitidsavtalen-i-staten

Kort oppsummert så ser det ut som ordningen med utvidede rammer for arbeidstid fungerer bra, men at det fortsatt er for store utfordringer knyttet til stryking av timer og at ikke arbeidsgiver gjør den jobben de er satt til for å hindre at dette skjer.