Koronasituasjonen uke 12

Koronasmitten har ført til store omlegginger på UiBs virksomhet og på den enkeltes arbeidsdag. Stenging av UiB har ført til at mange må utføre arbeidsoppgavene sine ved hjelp av hjemmekontor.
Det er ikke forventet at en ved bruk av hjemmekontor kan gjennomføre arbeidet med den konsentrasjon og kapasitet som en ville ha gjort på sitt kontor på UiB. UiB har derfor bestemt at den vanlige fleksitidsordningen ikke gjelder fram til over påske, og UiB vil legge inn 7,5 time på den enkelte ansatte som har fleksitid. De som på grunn av beredskapssituasjonen må jobbe mer enn 7,5 timer vil får dette godtgjort.

I en så stor organisasjon som UiB, vil det alltid være noen  funksjoner er virksomhetskritiske og som må utføres, og noe  personell må derfor mobiliseres for å utføre disse oppgavene på campus.

Vi er nå i en ekstraordinær situasjon og med god samarbeidsvilje må vi  sammen finne smidige og gode løsninger for å ivareta både de tilsatte og universitetets behov og for å få UiB til å fungere på best mulig måte.

Har du utfordringer med å få utført arbeidet ditt eller andre spørsmål, ta kontakt med nærmeste leder for å finne en løsning.
Du kan også ta kontakt direkte med oss i Akademikerne.

Sammen med de andre fagforeningene har Akademikerne løpende kontakt med ledelsen og blir informert om Korona-situasjonen og hvordan den påvirker UiBs virksomhet og den enkelte ansatte. 

Følg ellers med på UiBs hjemmeside og få oppdatert informasjon om UiBs Koronasituasjon:
https://www.uib.no/korona/134456/informasjon-ansatte
IT-avdelingen har en egen hjemmeside hvor det fortløpende legges ut informasjon av teknisk art m.t.p jobbe hjemmefra med mer:
https://it.uib.no/Korona:_anbefalinger_for_bruk_av_digitale_møte-_og_samhandlingsløsninger