Norges hurtigst voksende hovedorganisasjon

En av de beste måtene å måle organisasjoners relevans på, er å se på medlemsutviklingen. Akademikerne kan glede seg over at den sterke medlemsveksten siden etableringen i 1997, har fortsatt med økende styrke i perioden.

De siste to årene har foreningene i Akademikerne økt sitt samlede medlemstall med nær 15 000.

Akademikerne har allikevel et ønske om å bli enda større. Vil du være med?

Meld deg inn i en av våre medlemsforeninger,

Sterk medlemsvekst gjelder

De siste to årene har foreningene i Akademikerne økt sitt samlede medlemstall med nær 15 000.

De siste fem årene (2006 – 2012) har Akademikerne økt medlemstallet med nesten 25 prosent. Det er dobbelt så mye som den nest rasktest voksende hovedorganisasjonen (Unio).

Mens LO var nesten fire ganger så store som Akademikerne og Unio ved årtusenskiftet, er de nå bare dobbelt så store.

Denne utviklingen vil i økende grad også få konsekvenser for organisasjonenes posisjoner, og dermed for gjennomslaget i samfunnsdebatten.

klikk på link for å se antall medlemmer i de forskjellige organisasjonene.