Nyttige linker

På denne siden finner du linker til dokumenter relater til lønn og  arbeidsvilkår

 Sentrale dokumenter:

Hovedavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten

Statens Personalhåndbok

Lover og forskrifter

 

Lokale UiB doKumenter:

Alle dokumenter retalert til ditt arbeidsforhold finner du på denne siden:  Medarbeiderhåndbok