Medlemsorganisasjoner

Legeforeningen_farger

Lokal hovedtillitsvalgt: Eva Gerdts, Eva.Gerdts@uib.no

Den norske tannlegeforening

Lokal hovedtillitsvalgt: Sivakami Haug, tillitsvalgt.ntf@uib.no