Akademikerne ved UiB

Akademikerne er en av 4 hovedorganisasjoner i Norge. Ved UiB representeres Akademikerne av et styre og har valgt leder/nestleder.

 

Leder/Hovedtillitsvalgt: Siv Lise Bedringaas

Nestleder/Varahovedtillitsvalgt:

E-post: akademikerne@uib.no

Tlf: 55 58 93 45

 

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 187 000 medlemmer på landsbasis.

I tillegg er det etablert et samarbeid med flere arbeidstakerorganisasjoner bl.a. i forbindelse med lønnsoppgjør der Akademikerne forhandler på vegner av disse samarbeidsorganisasjonene.

Liste over medlemsorganisasjoner med medlemmer og tillitsvalgte ved UiB finnes under  medlemsorganisasjoner