Akademikerne ved UiB

Akademikerne er en av 4 hovedorganisasjoner i Norge. Ved UiB representeres Akademikerne av et styre og har valgt leder/nestleder.

 

Leder/Hovedtillitsvalgt: Jan Georg Tangenes Tlf. 480 14 157

Nestleder/Varahovedtillitsvalgt: Kristian Botnen Tlf. 952 18 147

E-post: akademikerne@uib.no

 

 

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 187 000 medlemmer på landsbasis.

I tillegg er det etablert et samarbeid med flere arbeidstakerorganisasjoner bl.a. i forbindelse med lønnsoppgjør der Akademikerne forhandler på vegner av disse samarbeidsorganisasjonene.

Liste over medlemsorganisasjoner med medlemmer og tillitsvalgte ved UiB finnes under  medlemsorganisasjoner